MEESTE KODA - MENŚ SHED ESTONIA
MEESTE KODA
 ▪ TARTU KUUR ▪

 

MIS ON MEN`S SHED

 

Men’s Shed (tõlkes „Meeste kuur“), on organisatsioon mille, eesmärk on toetada ja parandada meeste tervist. Men’s Shed Australia asutati 2002, selle eelkäija "Albury Men’s Shed" asutati 1978 aastal Austraalias. Men’s Shed organisatsioone leiab mitmel pool üle maailma näiteks Inglismaal, Šotimaal, Walesis, Iirimaal, Uus-Meremaal, Kanadas, Ameerika Ühendriikides, Kreekas jm. US Men's Shed Assotsiatsiooni andmetel on maailmas 12 riigis üle 2000 kuuri.

 

Olles Men's Shed teemat uurinud ja Tartus Meeste Kojas praktiseerinud, võime öelda, et Men’s Shed kontseptsiooni on võimalik rakendada ka Eestis. Mehed räägivad õlg-õla kõrval on Men`s Shed liikumise tunnuslause, mis selgitab meeste traditsioonilist arusaama suhtlemisest. Men`s Shed, tõlkes meeste kuur on avatud töökoda, selline kohtumispaik annab mehele võimaluse eneseteostuseks ja elementaarseks suhtluseks, mis on hädavajalik igas eas meestele, eriti vanemas eas meestele. Men’s Shed põhimõtted seonduvad teemadega vanemaealiste huvikaitse, suitsiidiennetustegevus ja elanikkonna vaimse tervise hoidmine. 

 

Statistikaameti andmetel elab Eestis eakaid, vanuses 65 ja vanemad 262,4 tuhat inimest, kellest 170,5 tuhat on naised ja 91,9 tuhat on mehed. Statistikaameti andmetel elab üksinda 270,1 tuhat inimest, kellest kellest 159,3 tuhat on naised ja 110,8 tuhat on mehed. Kuna naised on aktiivsemad ja vitaalsemad, siis on suur probleem just üksikute meeste "kodust välja  saamisega". 

 

Aastatel 2006-2016 hukkus enesetappude läbi 2543 inimest. Enesetapu sooritanutest 80% olid mehed, 4% olid alla 20-aastased lapsed ja noorukid. Kaotame enesetappude läbi Eestis enam kui 200 inimest aastas. Õigeaegse märkamise ja abi korral oleks tõenäoliselt võimalik nii mõnigi elu päästa. Enesetappude ennetamine on kompleksne ja seega vajab erinevate osapoolte ühiseid pingutusi (Käthlin Mikiver, Sotsiaalministeerium). Enesetapu olulisemad riskitegurid lisaks meessoole, on üksindus, raskused eluprobleemide lahendamisel, vaimse tervise häired, suitsiidimõtted ja –katsed (Tartu Ülikooli uuring 2006-2016).

 

Üksildus on väga tõsine haigestumise ja enneaegse surma põhjustaja, see võib kaasa tuua diabeedi, depressiooni, dementsuse ja palju muid tõsiseid probleeme. Üksildus ja sellega kaasnevad probleemid aga ühiskonnas aina süvenevad, samas ei julgeta ega taheta sellest rääkida. Eriti vähe räägivad üksildusest mehed, sest mees peab olema tugev, domineeriv ja karjäärile keskendunud. Üksildusel on mitmeid erinevaid kujusid ja vorme, seda võivad tekitada näiteks töötus, lahutamine, partneri surm ja pensionile jäämine, siiski võib üksildus tulla ka nende juurde, kellel on pealtnäha kõik hästi (CoMe Strong projekt,Tartu Ülikool 2019).

 

Suurema sidususe saavutamine ja ühiskonnaliikmete sotsiaalse tõrjutuse vähendamine nõuab sihipärast teadlikku tegutsemist. Men's Shed liikumine pakub leevendust ja on  ennetusmeetod üksildusele, sotsiaalesele tõrjutusele ning suitsiidi katsetele

 

 

BBC Hommikutelevisioonis räägitakse Iirimaa ja Suurbritannia Men's Shed organisatsioonidest

 ja suhtlemise olulisusest meeste tervise hoidmisel.

Proffesor Alex  Haslam Austraalia Queenslandi ülikoolist räägib meeste tervise probleemidest ja Men's Shedi tähtsusest.

 

Meeste Koda

 

Meeste Koda on mittetulundusühing mis on asutatud 2019 aastal. Ühingu peaeesmärgiks on Eesti meeste heaolu, tervise ja suhtluse eest seismine, käsitööoskuste hoidmine, Men’s Shed põhimõtete propageerimine Eestis ja Men’s Shed kontseptsiooni alusel töökodade võrgustiku loomine Eestisse. Koostöös Tartu Linnavalitsusega avasime 2019 aasta juunis, Tartus Annelinnas, Eesti esimese avatud puutöökoja Meeste Koja Tartu Kuuri. Koja liikmeskond on pidevalt kasvamas, viimase seisuga on liikmeid 210. Meie liikmete seas on ka naisterahvaid. Noorim liige on 18 aastat vana ja vanim liige 85 aastat vana. Liikmete keskmine vanus on 43 eluaastat. 

Liikmeks võivad olla kõik täisealised inimesed. Kogu tegevus toimub vabatahtliku tööna. 

 

Ühingu asutajasid Raivo Luik, Alari Ilves, Indrek Viller, Andrus Metsa, Andres Murdvee, Mark Murdvee, Jaanus Libek, Taivo Leesment, Valdeko Lukken.

 

Meeste Koja eesmärgid:

 

  1. Eesti meeste heaolu, tervise ja suhtluse eest seismine, käsitööoskuste hoidmine, Men’s Shed põhimõtete propageerimine Eestis ja Men’s Shed kontseptsiooni alusel töökodade võrgustiku loomine Eestisse.

  2. Traditsioonilise käsitöö ja mehhaniseeritud töövõtete järjepidevuse hoidmine;

  3. Kultuuri ja rahvusliku pärandi kandmine;

  4. Men’s Shed põhimõtete edendamine ja propageerimine;

  5. Meeste ühendamine, sidemete loomine teiste klubide ja ühingutega;

  6. Men’s Shed alase informatsiooni kogumine ja levitamine;

  7. Meeste töö, hobi, võistluste, vabaaja veetmise ja treeningutega seotud taustsüsteemide ja infrastruktuuri loomine ning arendamine (sh turismialased teenused, toitlustus, transport).

 

Meeste Koja Tartu Kuuri tutvustus

Meeste Koja tegevuse eetilised põhimõtted

2019 majandusaasta aruanne

2020 majandusaasta aruanne

2021 majandusaasta aruanne

 

 

TARTU KUUR - avatud töökoda

 

Men’s Shed on tõlkes meeste kuur, sellest tuleneb Meeste Koja Tartu töökoja nimi - Tartu Kuur. Tartu kuur on avatud töökoda kõigile inimestele, kes soovivad ehitada, meisterdada, midagi oma kätega valmistada.  Tartu Kuur on kokkusaamise koht, mis on avatud iga päev ja kuhu on oodatud kõik huvilised. Iga inimene saab tulla Meeste Koja Tartu Kuuri avatud puutöökoja ruume sihipäraseks tegevuseks kasutada. Avatud puutöökoja kasutajad on kohutsatud järgima ohutuseeskirju ja kodukorda. Tartu Kuur asub Tartus aadressil Anne 46a. 

Küsitlus Meeste Koja liikmetele ja Tartu Kuuri-  avatud puidutöökoja Anne 46a kasutajatele.

 

astu liikmeks

 

Kui soovid kasutada avatud puidutöökoda, omandada juurde oskusi, suhelda teiste meestega ja vahetada kogemusi, oled oodatud meie liikmeskonda astuma. Liikmeks saavad astuda kõik täisealised inimesed. Liikmeks saamiseks tuleb tasuda liikmemaks ja saata allkirjastatud liikmeavaldus aadressile avaldus@meestekoda.ee 

Liikmemaksu suurus alates 1.01.2022 on 10 eurot kuus, toetajaliikmel ja pensionäril 2 eurot kuus.

Liikmeavaldus

Põhikiri 2022

 

 

meeste koda Meedias

 

Mehed loovad Tartusse avatud puutöökoja, Tartu Postimees 7. märts 2019
Tartusse rajatakse Eesti esimene avatud puutöökoda, ERR 10.08.2019
Laastud lendavad ja saag undab – koht rahulolevatele meestele, Tartu Postimees 20. juuni 2019
Kuhu nüüd?! Kuuri, kallis, puutööd tegema!, Tartu Postimees 14. november 2019
Meeste kuuris saab valmistada jõuluehteid ja linnumaju, Tartu Postimees 22. detsember 2019
Rahvastikuminister: meeste kodade võrgustik väärib laiendamist, 7. august 2020
MASKULIINSUSE PÜHAMU! Tartu meestekuuris jagub ruumi kõigele peale napsi – teravad puutöömasinad lõikavad ju liha paremini kui puitu, 20. august 2020
Saadjärve katamaraanimehed ehitavad oma kätega trimaraani, Tartu Postimees 3. november 2020

Tervise- ja tööminister Peep Peterson tunnustas Meeste Koda meeste vaimse tervise toetamise eest, 30. november 2022

Haapsalus loodi Tartu eeskujul meestele kooskäimiskoht, ERR Juhan Hepner 24.detsember 2022

VAATA OTSE ⟩ Meeste Koja seminar «Jõud» Postimees 30. november 2023